Bezpieczna praca z uprawnieniami SEP G2

Osoby, które wiążą swoją przyszłość z sektorem energetycznym, ciepłowniczym lub gazowym powinny postarać się o zdobycie uprawnień SEP G2. Pozwalają one na prace kontrolne i pomiarowe, a także eksploatację i konserwację urządzeń wytwarzających lub zużywających ciepło. Zaświadczenie wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich pozwoli na bezpieczną pracę w tej dziedzinie.

Do czego są potrzebne uprawnienia SEP G2?

uprawnienia sep g2Aby móc zdobyć uprawnienia SEP G2 należy udać się na specjalistyczny kurs prowadzony przez fachowców w dziedzinie energetyki i ciepłownictwa. Kończy się on zaliczeniem egzaminu z komisją Stowarzyszenia Elektryków Polskich, po którym otrzymuje się odpowiednią legitymację i uprawnienie. Zezwala ono na pracę z urządzenia wytwarzającymi, przetwarzającymi oraz zużywającymi ciepło. Mogą one stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia, dlatego odpowiedni kurs powinien przygotować do bezpiecznej pracy w tym sektorze. Urządzenia jakie mogą być obsługiwane z takimi uprawnieniami, to między innymi piece przemysłowe o dużej mocy, wentylacje, turbiny parowe, instalacje cieplne czy przemysłowe urządzenia do odbioru pary wodnej. Kurs specjalistyczny pozwala na zdobycie wiedzy o działaniu tego typu mechanizmów oraz o zasadach BHP niezbędnych do zachowania przy ich konserwacji, eksploatacji czy prowadzeniu prac pomiarowych i naprawczych.

Fachowcy w sektorze energetyki do osoby posiadające wiele certyfikatów i zaświadczeń umożliwiających im bezpieczną pracę w sektorze energetycznym. Aby ubiegać się o uprawnienia SEP G2 należy skończyć kurs i zdać egzamin potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności. Posiadając takie dokumenty można pracować z wieloma rodzajami urządzeń ciepłowniczych, które w wielu przypadkach mogą stanowić zagrożenie.