Stosowanie rozpoznawczych kodów ADR

Przewóz towarów uznawanych za niebezpieczne jest ściśle określony przepisami prawnymi, w tym umową ADR, czyli międzynarodowym postanowieniem podpisanym przez ponad pięćdziesiąt państw, dzięki któremu przewóz i oznakowanie towarów niebezpiecznych na ich terenie zawsze wygląda tak samo. Pozwala to uniknąć niebezpieczeństwa oraz w razie wypadku pomaga ratownikom medycznym w ustaleniu tego, w jaki sposób mają pomagać i z czym mają do czynienia.

Jak dopasować rozpoznawczy kod ADR?

rozpoznawcze kody adrUmowa ADR precyzyjnie reguluje, jak powinny być oznaczone towary niebezpieczne. Tabliczka informująca powinna mieć kształt prostokąta o barwie pomarańczowej. Na tym polu znaleźć się musi informacja o towarze, który jest przewożony. Przedstawia się ją w formie ułamka zwykłego. Górne liczny odnoszą się do konkretnych niebezpieczeństw stwarzanych przez daną substancję, takich jak łatwopalność albo żrący charakter. Dolna liczba opisuje konkretną substancję lub grupę substancji, która jest własnie transportowana. Dzięki temu służby ratunkowe wszystkich państw, które ratyfikowały umowę ADR mają znacznie ułatwione zadanie. Czytelnie umieszczone rozpoznawcze kody ADR mogą uratować niejedno żyje, dlatego ważne jest, aby zawsze dopilnować oznaczenia towarów niebezpiecznych. W firmie zajmującej się transportem towarów niebezpiecznych musi być zatrudniony odpowiedni doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym, który jet odpowiedzialny za właściwe oznakowanie towarów. To on musi sprawdzić jaki towar jest przewożony i dobrać odpowiednie dla niego oznaczenie, które jest uregulowane umową ADR. Postanowienie międzynarodowe jest nowelizowane co dwa lata, dzięki czemu przepisy dostosowują się do aktualnych warunków panujących na rynku towarów niebezpiecznych. Pozwala to uniknąć niepotrzebnego zagrożenia.

Nie każdy może zajmować się przewozem towarów niebezpiecznych. Jest to bardzo trudna i niezwykle odpowiedzialna praca, ponieważ towary niebezpieczne narażają na niebezpieczeństwo ludzkie zdrowie i życie, a także mienie i środowisko. Każdy wypadek z udziałem pojazdu transportującego materiały niebezpieczne jest bardzo dużym zagrożeniem, zarówno dla uczestników, jak i służb ratunkowych, a nawet dla środowiska naturalnego.