Na czym polega kwalifikacja wstępna?

Kurs kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy albo osób przeznaczony jest dla młodych kierowców, którzy mają zamiar wykonywać przewóz drogowy, jednakże nie spełniają wymagań wieku określonych zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym. Warto więc dowiedzieć się nieco dokładniej, kogo dotyczy kwalifikacja wstępna, a także jak przebiega i jakie należy spełnić wymagania, aby ją uzyskać. Wszystko to jest szczegółowo określone przepisami.

Decydujemy się na kwalifikację wstępną

kwalifikacja wstępna katowiceZgodnie z przepisami prawa, kurs na kwalifikację wstępną dotyczą kandydatów na kierowców, którzy nie posiadają prawa jazdy kategorii C i C+E bądź D i D+E. Odnosi się także do kandydatów, którzy nie mają odpowiedniego wieku, jednakże chcą uzyskać kwalifikację zawodową w celu przystąpienia na prawo jazdy jeszcze przed ukończeniem odpowiedniego wieku. W pierwszym przypadku jest to ukończenie 21 roku życia, w drugim 23 roku życia. W przypadku pozostałych kierowców stosowane są przepisy dotyczące szkoleń okresowych oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Sam zakres kursu obejmuje 260 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych (w tym 16 godzin w ruchu miejskim oraz 4 godziny jazdy w specjalnych warunkach). Jeżeli interesuje nas profesjonalnie realizowana kwalifikacja wstępna katowice są odpowiednim miastem do zapisania się na kurs. Sam egzamin państwowy na kwalifikacji wstępnej ma formę testu oraz składa się z 20 pytań z wiedzy ogólnej oraz 10 pytań specjalistycznych, które są uzależnione od kategorii prawa jazdy. Aby uzyskać pozytywny wynik, konieczne jest udzielenie co najmniej 16 prawidłowych odpowiedzi w części podstawowej oraz 5 prawidłowych z części specjalistycznej. Liczby punktów z obu części nie można jednak sumować, każda z nich jest oceniana osobno i aby uzyskać pozytywny wynik, każda z nich musi wyróżniać się konkretną liczbą poprawnych odpowiedzi.

Po zdaniu egzaminu na kwalifikację wstępną, kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej, którego kopię należy dostarczyć do odpowiedniego wydziału komunikacji w swoim miejscu zamieszkania. Pozwoli to na dokonanie wpisu w odpowiedniej rubryce prawa jazdy. Dzięki temu osoba, która ukończyła kwalifikację wstępną, będzie mogła wykonywać przewóz drogowy i będzie posiadała w tym zakresie niezbędną wiedzę oraz praktyczne umiejętności.