Wykonywanie pomiarów drgań budynków

W terminologii fizycznej drgania oznaczają ruch ciała, jaki zazwyczaj spowodowany jest siłą zewnętrzną. W czasie tego ruchu obiekt zmienia swoje położenie między dwoma punktami znajdującymi się po obu stronach jego osi. Drgania, jakie występują w maszynach i urządzeniach mogą być wymuszane przez siły napędowe. Mogą być również wymuszone w celu wykonania pomiarów. Co jeszcze warto wiedzieć na temat drgań i jak są realizowane pomiary?

Sposoby realizacji pomiarów drgań budynków

skuteczne pomiary drgań budynkówWystępujące drgania, jakie oddziałują na budynki, mogą być przenoszone przez podłoże oraz zazwyczaj są one spowodowane ruchem komunikacyjnym, działającymi maszynami w niewielkiej odległości od budynku, jak i pracą urządzeń znajdujących się w jego wnętrzu. Warto postawić na skuteczne pomiary drgań budynków. Określeniem pomiaru nazywa się proces, w czasie jakiego mierzy się wartość odchyleń danej konstrukcji od osi równowagi, jak i jej częstotliwość. Pomiary te mogą być zrealizowane w różnych celach. W każdym jednak przypadku określa się, czy amplituda drgań o określonej wartości nie będzie przekraczała dopuszczalnej normy. Istotne jest, aby na podstawie przeprowadzonych pomiarów mogło być ustalenie, co powoduje drgania w różnych elementach układu. Po ustaleniu i zlokalizowaniu źródła drgań możliwe będzie bowiem jego wytłumienie albo całkowite wyeliminowanie. Dzięki uzyskanym wynikom pomiarów możliwe będzie także zminimalizowanie drgań budynku oraz zredukowanie przenikania drgań przez jego konstrukcję. Bez wątpienia drgania mają niekorzystny wpływ na budynki narażone na długotrwałe ich działanie, jak i na osoby przebywające wewnątrz. Często wytłumienie drgań jest trudnym procesem i kosztownym, a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwym. Najbardziej skuteczną metodą jest ograniczenie grań w źródle.

W przypadku drgań, które są generowane przez urządzenia oraz maszyny, możliwe jest zastosowanie wibroizolatorów, mat izolujących, jak i specjalnych fundamentów. W odniesieniu do drgań generowanych przez pojazdy poruszające się na pobliskich drogach, ich ograniczenie możliwe jest do uzyskania w efekcie poprawienia stanu technicznego drogi co tyczy się równego asfaltu bez ubytków. Możliwe jest także poprzez ograniczenie ilości przejazdu ciężkich pojazdów.