Wybieramy gawerbe w Niemczech

Od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej Polscy niemal bezproblemowo mogą rejestrować w Niemczech działalność gospodarczą, czyli tak zwaną Gewerbę. Choć załatwienie formalności nie jest skomplikowane, to warto wiedzieć, iż przedsiębiorcy podlegają przepisom prawa, które regulują szczegółowo prowadzenie działalności. Warto więc zapoznać się nieco dokładniej z tą tematyką.

Zakładamy gewerbe w Niemczech

gewerba w niemczechSama rejestracja działalności gospodarczej w Niemczech nie jest bardzo skomplikowana, a wpis do ewidencji gospodarczej będzie wynosić kilkadziesiąt euro, w zależności od regionu. Rejestracja działalności przekazywana jest do niemieckiego urzędy skarbowego, Izby Rzemieślniczej czy innych urzędów. Z tego powodu działalność powinna być zakładana ze świadomością, iż należy przestrzegać konkretnych przepisów prawa, które dotyczą zarówno prowadzenia, jak i opodatkowania działalności. Coraz popularniejsza staje się gewerba w niemczech. Warto jednak przybliżyć pewne kwestie, które będą istotne do ustalenia, czy rzeczywiście się na to zdecydujemy. Podczas prowadzenia działalności obowiązkowe jest ubezpieczenie zdrowotne, jednak należy o nie zadbać samemu. Możliwe jest dokonanie wyboru pomiędzy ubezpieczeniem prywatnym oraz w ustawowej kasie chorych. Wielu przedsiębiorców podlega jednak pod prywatny niemiecki system ubezpieczeń zdrowotnych. Brak ubezpieczenia może wiązać się z obowiązkiem opłacenia składek wstecz, jak również z możliwością zapłacenia kary. Dodatkowo osoby prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek składania zeznania podatku dochodowego. Tyczy się to także osób, których dochód w danym roku nie przekroczył kwoty wolnej od podatku, a nawet poniosły stratę. Niedopełnienie obowiązku będzie prowadziło do nałożenia kar, albo wydania decyzji szacunkowej i konieczności zapłacenia podatku dochodowego. Istotny jest także okres przechowywania dokumentacji, dlatego tak ważne będzie przechowywanie dokumentacji przez okres 10 lat, zwłaszcza rachunków kosztowych oraz przychodowych, wyciągów z rachunku bankowego, nazw i adresów zleceniodawców, informacji o miejscu oraz czasie wykonywania usług. Wszystko to jest istotne, jeśli chcemy uniknąć w przyszłości zbędnych kar i dodatkowych kosztów.

Reasumując, prowadzenie działalności w Niemczech, tak samo jak w innym kraju, obciążone jest obowiązkami. Z tego powodu konieczne jest nie tylko zarejestrowanie działalności, ale jednocześnie zapoznanie się dokładniej z informacjami odnośnie obowiązków spoczywających na osobach prowadzących działalność, jak i dopełnienie ich.