Komu należy się zwrot podatku akcyzowego?

Jeżeli prowadzisz firmę i często wyjeżdżasz za granicę w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub jesteś przedstawicielem sektora TSL i świadczysz usługi transportowe w tym obrębie, to masz prawo starać się o zwrot podatku akcyzowego. W tym artykule podpowiadam, jak szybko i sprawnie uzyskać zwrot nadpłaty w rocznym zeznaniu podatkowym i mówię o tym, dlaczego warto jest skorzystać z pomocy profesjonalnego 

Jak szybko uzyskać zwrot nadpłaty akcyzy?

bezproblemowy zwrot akcyzy z BelgiiWiększość z nas słysząc słowo „akcyza” kojarzy ten termin z podatkiem doliczanym do wyrobów tytoniowych i alkoholu. Oczywiście ten tok myślenia nie jest błędny, jednak sam cel jej nałożenia opiera się na ograniczeniu spożywania i eksploatacji niektórych dóbr konsumpcyjnych. Poza wyżej wymienionymi przykładami akcyzą objęte są także paliwa oraz energia elektryczna, ale także tzw. wyroby nowatorskie i pojazdy samochodowe. Stawka podatku jest co roku aktualizowana rozporządzeniem KE. Prawo do zwrotu nadpłaty podatku akcyzowego posiadają właściciele pojazdów ciężarowych, których DMC nie przekracza 7,5 tony oraz autokary z kategorii M2 lub M3, a więc takie, w których liczba miejsc dla pasażerów jest większa niż 8. Wśród państw członkowskich Unii Europejskiej wniosek o zwrot nadpłaty możemy kierować do Belgii, Francji, Hiszpanii, Rumunii oraz Słowenii. Z uwagi na bariery językowe oraz różnorodność przepisów w poszczególnych krajach chcąc uzyskać bezproblemowy zwrot akcyzy z Belgii dobrze jest rozważyć nawiązanie współpracy z profesjonalnym pełnomocnikiem, który będzie reprezentował nasze interesy w sprawach administracyjno- podatkowych. Taką funkcję może pełnić zarówno osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba posiadająca osobowość prawną. Opłata administracyjna za ustanowienie pełnomocnika to 17zł, a przy jednej sprawie mamy prawo zgłosić maksymalnie do 3 takich osób, za co zapłacimy 51zł.

W niektórych strukturach organizacyjnych, takich jak np. spółki kapitałowe interesy firmy ma prawo reprezentować wyłącznie wspomniany już pełnomocnik profesjonalny. Taką rolę może pełnić wyłącznie prawnik, adwokat, radca prawny bądź podatkowy lub rzecznik patentowy. Czasami zdarza się, że do reprezentacji interesów spółki uprawnione może być również biuro księgowe, jednak aktualnie obowiązujące przepisy dość mocno ograniczają ich kompetencje, w związku z czym lepiej jest powierzyć swoje interesy osobie, która ma je nieograniczone.