Zastosowanie suwnicy dwudźwigarowej

Przemieszczanie ładunków w obrębie hali przeładunkowej czy produkcyjnej nie byłoby możliwe bez zastosowania odpowiedniego sprzętu. Dzięki niemu nawet bardzo duże i ciężkie ładunki mogą być bez problemu transportowane, nawet z jednego końca hali na drugi. Szczególnie często wykosztuje się w tym celu suwnice.

Charakterystyka suwnic dwudźwigarowych

suwnice dwudźwigaroweObecnie hale przeładunkowe i produkcyjne są w dużej mierze oparte o wykorzystywanie ciężkiego sprzętu zwłaszcza do transportu. Na przykład suwnice dwudźwigarowe są szczególnie często wykorzystywanym sprzętem do transportu ciężkich ładunków w obrębie danej hali. Suwnica to tak naprawdę maszyna, która porusza się po wyznaczonej trasie w ruchu przerywanym. Jej głównymi elementami są dźwigary, które mogą występować w różnej liczbie w zależności od modelu suwnicy, czołownice oraz wciągarki, dzięki którym możliwe jest unoszenie i opuszczanie danego ładunku. Suwnice są w znaczącej większości oparte o działanie napędu elektrycznego. To, gdzie może poruszać się dana suwnica wyznaczają jej tory jezdne, po których cała ta konstrukcja może się poruszać, wraz z podniesionym przez nią ładunkiem. To, jak duża jest siła danej suwnicy, zależy od ilości posiadanych przez nią dźwigarów – suwnice dwudźwigarowe mają możliwość unoszenia zdecydowanie cięższych ładunków. Generalnie jednak maksymalną wagą, jaką jest w stanie podnieść dana suwnica, jest kilkaset ton. W zależności od tego, jakich rozmiarów ładunki są transportowane w obrębie danej hali, powinna być dostosowana do tego odpowiednia suwnica.

Trudno wyobrazić sobie sprawne transportowanie ciężkich ładunków po hali produkcyjnej bez korzystania z ciężkiego sprzętu. Musi się on cechować przede wszystkim możliwością podnoszenia bardzo ciężkich ładunków, dochodzących czasem nawet do kilkuset ton.