Nowoczesne systemy RCP

Systemy rejestracji czasu pracy są idealnym rozwiązaniem dla każdej firmy bez względu na jej wielkość i charakter prowadzonej działalności gospodarczej. Mogą korzystać z niego pracodawcy i pracownicy wielu branż, poczynając od administracji, a kończąc na firmach usługowych. Tworzone są według indywidualnych potrzeb i możliwości firm w oparciu o szczegółowe analizy. Wszystkie systemy posiadają oprogramowania, które gromadzą i przetwarzają dane zebrane podczas procesu rejestracji.

Działanie systemów rejestrujących czas pracy

system rcpWspółdziałają z systemami operacyjnymi wykorzystywanymi w zarządzaniu firmą, a także są zintegrowane z poszczególnymi działami, zwłaszcza tymi zarządzającymi zasobami ludzkimi i sprawującymi ochronę. Na podstawie danych, które rejestruje system RCP pracodawca otrzymuje rzetelną wiedzę na temat jakości funkcjonowania firmy, a także umożliwia zarządzanie poszczególnymi jednostkami osobowymi tworzącymi strukturę firmy. Zintegrowane oprogramowania umożliwiają prowadzenie ewidencji czasu pracy, rozliczanie wynagrodzeń i czasu pracy, a także raportowanie poszczególnych zdarzeń związanych ze wydarzeniami i zarządzaniem zasobami ludzkimi. Systemy wyposażone są w odpowiednie urządzenia takie jak rejestratory czasu pracy, sterowniki i przedmioty identyfikujące, a także specjalistyczne i intuicyjne oprogramowania. Działanie systemu opiera się na współpracy urządzeń rejestrujących z kartami identyfikującymi zatrudnione osoby. Jego podstawowymi elementami są rejestratory czasu pracy, karty zbliżeniowe lub specjalne czytniki biometryczne. Wszystkie urządzenia połączone są z zamkamii elektromagnetycznymi lub specjalnymi zworami umożliwiającymi przedostawanie się na teren obiektu lub całego zakładu pracy. Umożliwiają rejestracją zdarzeń w czasie rzeczywistym i gromadzą informacje na temat wszystkich czynności związanych z wykonywaniem pracy poszczególnych osób.

Systemy RCP mogą także współpracować z innymi systemami takimi jak bezpieczeństwa informatycznego lub ochrony. Wpływają na zwiększenie poziomu ochrony i zabezpieczają mienie dla terenu obiektu i ograniczają ryzyko strat związanych z kradzieżą, a także wpływają na dyscyplinę pracowników i wydajność pracy. W łatwy i wygodny sposób umożliwiają identyfikację użytkowników i rejestrują wszelkie zdarzenia związane z wykonywanymi obowiązkami.