Jak zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia

Przepisy o ochronie przeciwpożarowej stanowią, że osobą odpowiedzialną za zabezpieczenie budynku lub obiektu użyteczności publicznej lub firmy przed pożarem jest właściciel, zarządca lub użytkownik. Nakłada to na tych ludzi adekwatny do ich poziomu uprawnień obowiązek, aby dbać o środki ochrony przeciwpożarowej czy też bezpieczeństwo na stanowiskach pracy. Również w naszych prywatnych domach mieszkalnych bezpieczeństwo pożarowe stanowi bardzo ważny aspekt.  

Sprawdzona jest przeciwpożarowa brama rolowana

sprawdzone bramy rolowane ppożPożar jest sytuacją szczególnie niebezpieczną dla zdrowia i życia ludzi oraz otaczającego ich mienia. Może stanowić niebezpieczeństwo nie tylko ze względu na same płomienie, trawiące palący się materiał ale także na uwalniające się w tym procesie do atmosfery szkodliwe i trujące gazy takie jak tlenki węgla. Szczególne zagrożenie stwarza on w miejscach, gdzie płomienie ze względu na materiał mogą osiągnąć wysoką temperaturę oraz rozprzestrzeniać się bardzo dynamicznie po powierzchni budynku. Idealnym rozwiązaniem, aby ustrzec się przed stratami w takiej sytuacji jest sięgnięcie po sprawdzone bramy rolowane ppoż. Są to proste i bardzo przydatne konstrukcje, które można stosować zarówno w oknach jak i w wejściach do domów, na hale czy do obiektów handlowych. Mechanizm rolety przeciwpożarowej w przypadku wykrycia zagrożenia uruchamia płaszcz, wykonany z ognioodpornego materiału, który opadając rozwija się do samego podłoża i odcina od płomieni pozostałą część budynku. Jest to szczególnie ważne, kiedy płomienie mogą z powodzeniem objąć inne stoiska czy sklepy, a zastosowanie innego typu przegród przeciwpożarowych nie jest możliwe. Jednocześnie to rozwiązanie pozostawia możliwość, aby znajdujący się wewnątrz ludzie opuścili z powodzeniem zagrożone miejsce. Takie kurtyny można zastosować w miejscach, gdzie używane są stalowe lub aluminiowe kraty zabezpieczające przed włamaniem. Urządzenie ukryte jest w maskownicach, przez co nie psuje walorów estetycznych pomieszczenia, które chroni.

Do jego montażu nie jest też potrzebne zbyt wiele miejsca. Dbanie o bezpieczeństwo w sytuacji wybuchu pożaru jest niezwykle ważne. Może od tego zależeć zdrowie lub życie nasze oraz ludzi wokół nas, często ludzi nam bliskich. Warto więc poważnie zastanowić się nad tym, w jaki sposób chronić siebie, swoich bliskich czy też swoją firmę przed pożarem.