Jakie są procedury renowacji zabytków?

W wielu sklepach plastycznych dostępne są gotowe materiały takie jak farby czy podobrazia malarskie. Dzięki firmom produkującym akcesoria, artyści w niskiej cenie mają gotowe składniki. Dawniej zabiegi pozyskiwania farb mogły trwać całymi dniami. Niestety, wraz z  niskimi kosztami, jakość materiałów też jest niska.

Jak wygląda praca konserwatora zabytków w muzeum?

podobrazie malarskieDzięki zabiegom dawnych mistrzów malarstwa, kuratorom sztuki dużo łatwiej jest rozróżnić oryginalne prace od falsyfikatów. Lata pozwoliły pokryć obraz patyną, i przykryć ją wytrąconym z farby osadem. Werniks przez lata uległ popękaniu. Płótno w wielu miejscach traci swoją elastyczność, dodatkowo pod wpływem wilgoci jest podatne na pęknięcia. W pierwszej fazie oddziela się krosno, od materiału malarskiego. Oryginalne gwoździki zachowuje się do ponownego naciągnięcia. Sukno obrazu oddawane jest klejeniu, i odgrzybianiu. Cały proces jest bardzo wolny i wymaga ogromnej wiedzy, na temat chemikaliów czyszczących. W miejscach gdzie farba odpadła należy założyć kity, które zakrywają ubytki, następnie kit pokrywa się farbą, która wynika z kolorów zastosowanych w obrazie. Dodana farba mocniej zostanie ze sobą związana. Dodatkowo jest dobrym podłożem do malowania. Proces malowania wymaga cierpliwości, ponieważ polega na punktowym malowaniu pędzlem, który posiada miękkie włosie, o milimetrowych wymiarach. Krosno nie powinno się szlifować, najważniejszą zasadą jest zostawienie jak największej powierzchni oryginalnej. Tyczy się to i całego obrazu, także jego odwrotu, jednym zabiegiem jaki się stosuje do drewna jest, malowanie go preparatami, mającymi na celu wytrucie korników. Konserwator zabytków ma za zadanie sporządzić informację na temat poddanych napraw, oraz zaleceń co do przechowywania. W informacjach umieszcza adnotacje na temat temperatury, w jakiej musi myc przechowywane podobrazie malarskie.

Podobrazie malarskie to nie tylko płótno ale przede wszystkim pierwsza warstwa pokryta geesem malarskim, które odizolowuje surowość płótna od warstwy malarskiej. Zabezpiecza go w ten sposób, że farby nie przecieka między osnowę a wątek. Geeso malarskie także usztywnia strukturę i ujednolica fakturę. Po wyschnięciu nadaje się także do wyszlifowania drobno ziarnistym papierem ściernym alby nadać mu jeszcze lepszą i gładszą powierzchnię. Tak przygotowane płótno jest gotowe do użycia.