Cechy spawarki TIG firmy Magnum

Spawanie to sposób łączenia materiału, przede wszystkim metalu (aluminum, stali), poprzez rozgrzanie go na krawędziach i połączenie. Dodatkowo można użyć spoiwa, aby wzmocnić wrażliwy na rozerwanie fragment. W zależności od tego, jakiej metody chcemy użyć, musimy mieć do dyspozycji odpowiedni rodzaj spawarki. Spawanie poprzez generowanie ciepła specjalnym łukiem elektrycznym nazywamy metodą TIG (tungsten inert gas). To uniwersalna metoda spawania, zarówno ręcznego jak i automatycznego.

Działanie spawarki TIG

spawarka tig magnumŁuk elektryczny w takiej spawarce to wolframowa elektroda niepodatna na roztopienie. Podłączona do prądu, jarzy się osłaniana przez gazy obojętne. Te gazy mają bardzo ważną funkcję – chronią materiał przed utlenieniem, wilgocią i zanieczyszczeniami. Zjawiska te mogłyby zmniejszyć odporność na korozję. Używane są takie gazy jak hel lub argon. Hel umożliwia szybsze spawanie. Spawarka TIG Magnum jest profesjonalnym urządzeniem stworzonym do wygodnego i skutecznego spawania. Każdy jej model posiada niski poziom zużycia energii elektrycznej, płynną regulację parametrów spawania oraz niskie straty mocy. Panel sterowania jest wyraźny i intuicyjny, umożliwia zapisywanie programów w pamięci. Niektóre modele tej spawarki posiadają również opcję Arc Force, która pozwala na uniknięcie odprysków i uzyskanie stabilnego łuku spawalniczego oraz funkcję Hot Start, która polega na większej podaży prądu po uruchomieniu urządzenia, aby łuk szybciej się rozgrzał i szybciej podgrzał spawany materiał. Można również wybrać model, w którym uchwyt spawarki jest chłodzony na bieżąco cieczą. Najlepiej zainwestować w cały zestaw spawalniczy, gdzie oprócz spawarki otrzymujemy przyłbicę spawalniczą ze ściemnianym filtrem w celu ochrony twarzy i wzroku oraz wytrzymałe rękawice spawalnicze, butlę z zapasowym gazem zobojętniającym i inne potrzebne akcesoria.

Pamiętajmy, aby zachować niezbędne środki ostrożności przy pracy ze spawarką. Przed rozpoczęciem spawania należy usunąć z otoczenia łatwopalne przedmioty. Trzeba przygotować gaśnicę na wypadek pożaru oraz upewnić się, że w czasie spawania nie pojawi się w pobliżu spawarki niezabezpieczona osoba z zewnątrz. Iskry i odpryski mogą poparzyć, a opary uszkodzić układ oddechowy. Zadbajmy też o odpowiednią wentylację pomieszczenia.