Właściwy przegląd instalacji

W dwudziestym pierwszym wieku, do każdego budynku jest podłączona instalacja elektryczna, gdyż jest ona podstawą funkcjonowania. W jego murach znajdują się wszystkie przewody i połączenia, dzięki którym prąd dociera do każdego lokalu z osobna. Jednak jak każda instalacja, po jakimś czasie może ulegać usterkom. W celu ich uniknięcia lub zminimalizowania ryzyka, trzeba przeprowadzać obowiązkowe przeglądy.

Czy przeglądy instalacji elektrycznej są konieczne?

przegląd instalacji elektrycznej - warszawaNowo wybudowany budynek, aby mógł zostać dopuszczony do użytkowania, musi przejść szereg kontroli jakości i poprawności działania zamontowanych w nim systemów i instalacji. Jeżeli ich wynik będzie negatywny, to osoba odpowiedzialna za oddanie budynku do użytkowania, musi niezwłocznie naprawić wszelkie usterki. Sprawna instalacja elektryczna w budynku jest gwarancją bezpieczeństwa dla mieszkańców, więc musi być regularnie sprawdzana i naprawiana. Jeżeli w danym budynku konieczny jest przegląd instalacji elektrycznej – Warszawa jest miastem, w którym na pewno ją wykonanym. Przebieg takiej czynności, dzieli się na dwa etapy. Pierwszy dotyczy wykonanie oględzin, a drugi polega na wykonaniu niezbędnych prób i pomiarów instalacji przy użyciu odpowiednich urządzeń pomiarowych. Rzetelny przegląd instalacji w budynku, zabiera nawet kilka godzin czasu, ponieważ elektryk musi sprawdzić wszystkie urządzenia biorące udział w przesyłaniu i odbieraniu prądu, okablowanie, czy bezpieczniki. Nawet najmniejsza usterka musi zostać uwzględniona w przeglądzie, ponieważ mus ona zostać usunięta. Po wykonanych czynnościach, osoba przeprowadzająca przegląd, musi uzupełnić specjalny protokół, w którym wykazuje się wszystkie dokonane pomiary, wraz z ich oceną. Jeżeli pojawią się jakieś uwagi, to należy je uwzględnić w sporządzanym dokumencie, gdyż w razie pożaru, będzie on podstawą do wypłaty odszkodowania.

Jeżeli chcemy, aby przegląd instalacji elektrycznej był właściwie przeprowadzony, bez fuszerki, to najlepiej skorzystać z usług rzetelnej firmy elektrycznej. Aby móc wykonywać omówione czynności, elektryk musi posiadać wymagane pozwolenia i kwalifikacje, gdyż tylko wtedy przegląd może być właściwie przeprowadzony. Poza obowiązkowym przeglądem, należy go też wykonać po dokonanej modernizacji instalacji.